BUUV Medewerker - bemiddeling

BUUV Medewerker - bemiddeling

De organisatie
BUUV is de website voor en door bewoners waar vraag en aanbod elkaar vinden. Bij BUUV gaat het om diensten of activiteiten die je als bewoners voor elkaar/met elkaar kan doen zonder dat er iets tegenover staat. Als BUUV Medewerker Bemiddeling heb je een belangrijke rol om de vrijwil-lige inzet van de deelnemers aan elkaar te koppelen, wanneer de deelnemers dit nog niet zelf gedaan hebben. Wanneer er weer een succes behaald is, kun jij dit extra gaan waarderen vanuit BUUV!
Je kunt dit doen op momenten wanneer jou dit goed uitkomt en de hoeveelheid uur per week kun je ook zelf bepalen.

de functie:
• Het telefonisch te woord staan van BUUV deelnemers
• Matches maken tussen de BUUV berichten (vraag & aanbod)
• Succesverhalen uitvragen en hoog inzetten op de waardering van hun inzet.
• Matches die niet tevreden waren een luisterend oor bieden en mogelijk  doorzetten.
• Administratieve handelingen

De organisatie biedt de vrijwilliger:
• Dankbaar werk
• Trainingen
• Flexibiliteit
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
• Een gezellig en informeel team

Deze vorm van vrijwilligerswerk is grotendeels telefonisch en digitaal. Je hebt veel contact met bewoners. Eens per maand wordt er een bijeenkomst georganiseerd met de andere vrijwilligers. Je kunt op werkdagen altijd begeleiding telefonisch benaderen.

Gewenste vaardigheden

• Luistervaardigheden en gespreksvoering
• Durven doorvragen
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Digitale vaardigheden
• Oprechte interesse en open houding

U krijgt een korte online training over veilig omgaan met persoonsgegevens. Er zijn meerdere cursussen beschikbaar, mocht daar behoefte aan zijn.
We vragen u ook om een VOG.

Contactinformatie