Vrijwilliger Taalcafe

Vrijwilliger Taalcafe

De organisatie:
COA – Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Heerhugowaard. Het asielzoekerscentrum (azc) in Heerhugowaard is een van de locaties in Nederland waar asielzoekers en vluchtelingen worden opgevangen. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers en zorgt voor een veilige en leefbare omgeving voor de bewoners.

De functie:
Op asielzoekerscentrum Heerhugowaard starten wij met een taalcafe. Dit is de plek waar bewoners het spreken van de Nederlandse taal kunnen oefenen. Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die dit aanspreekt. Bewoners komen op vrijwillige basis om met vrijwilligers het Nederlands te oefenen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een spel, een onderwerp te bespreken, ervaringen uit te wisselen, maar ook de eerste woorden te leren door je voor te stellen. Er zijn verschillende materialen voor aanwezig.

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers om het spreken van de Nederlandse taal te oefenen door te praten, spelletjes te spelen en over actualiteiten en andere onderwerpen te praten.

Spreekt dit u aan en bent u beschikbaar om op de maandagochtend te komen helpen samen met onze andere vrijwilligers?

Voor deze functie is een verklaring omtrent gedrag (VOG) noodzakelijk.

Contactinformatie