Budgetcoach

Budgetcoach

De organisatie:
VluchtelingenWerk is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van aankomst tot en met de integratie in onze samenleving. Dat doen we door middel van persoonlijke steun, het bieden van toegang tot de samenleving en de mogelijkheid een zelfstandig bestaan op te bouwen.

 Vluchtelingen starten hun leven in Nederland vaak met een minimuminkomen en beschikken niet over spaargeld. Voor het inrichten van de woning en het volgen van de inburgeringslessen sluiten zij een lening af.

VluchtelingenWerk wil met het project Euro-Wijzer bijdragen aan een beter vangnet voor vluchtelingenminima. Dit door vluchtelingen te begeleiden bij het ontwikkelen van financiële vaardigheden als een ordelijke thuisadministratie, omgaan met digitaal betaalverkeer en leren vooruit denken/plannen in uitgavepatroon. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwillige budgetcoaches die vluchtelingen willen leren financieel zelfredzaam te zijn.

De Functie:
Als budgetcoach biedt je begeleiding aan vluchtelingen, één op één of groepsgewijs. Samen inventariseer je wat de leerwensen zijn. Aanvankelijk doen de vrijwillige budgetcoach en de vluchteling veel samen, maar uiteindelijk neemt de vluchteling stap voor stap de activiteiten over.

Wat kunnen wij de vrijwilliger bieden:
• concreet iets kunnen betekenen voor vluchtelingen in jouw omgeving
• de mogelijkheid jouw eigen tijd in te delen
• cursussen en trainingen
• reis- en onkostenvergoeding
• verzekering
• ondersteuning van teamleider en andere vrijwilligers
Contactinformatie