Taalcoördinator

Taalcoördinator

De organisatie:
VluchtelingenWerk is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van aankomst tot en met de integratie in onze samenleving. Dat doen we door middel van persoonlijke steun, het bieden van toegang tot de samenleving en de mogelijkheid een zelfstandig bestaan op te bouwen.

De functie:
Het taalcoachproject koppelt vrijwillige taalcoaches aan vluchtelingen om de Nederlandse taal te oefenen. Gedurende minimaal een half jaar zijn er wekelijkse ontmoetingen van ongeveer anderhalf uur bij de vluchteling thuis, bij de taalcoach of op een neutrale plek zoals de bibliotheek.

Wat doet een coördinator?
• voeren van intakegesprekken met vluchtelingen en taalcoaches
• koppelen van vluchtelingen aan taalcoaches
• houden van evaluatiegesprekken
• bijhouden van administratie
• organiseren van trainingen en bijeenkomsten voor taalcoaches

De organisatie biedt de vrijwilliger:
• concreet iets kunnen betekenen voor vluchtelingen in jouw omgeving
• de mogelijkheid jouw eigen tijd in te delen
• cursussen en trainingen
• reis- en onkostenvergoeding
• verzekering
• ondersteuning van teamleider en andere vrijwilligers

Contactinformatie