Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje

Het doel van het Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard/ Schuldhulpmaatje Heerhugowaard is het inventariseren van stille armoede, samenwerken met instanties, het beheren van het noodfonds van de kerken en het mogelijk maken dat schuldhulpmaatje actief is binnen de gemeente. 

Wat voor soort vrijwilligerswerk:
Mensen als coach helpen hun zaken financieel op orde te krijgen om te voorkomen dat ze in een positie komen dat ze te grote  schulden gaan krijgen en hun schulden niet meer beheersbaar zijn.

Een maatje beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Voelt zich betrokken bij de doelgroep;
 • Is bereid om met de hulpvragers in een moeilijke periode van hun leven op te trekken en hen te ondersteunen;
 • Aarzelt niet om de hulpvrager op het goede spoor te zetten als er meer, specialistische, hulp nodig is;
 • Heeft een open houding;
 • Kan present zijn voor de ander en goed omgaan met intermenselijke verschillen in ras, geaardheid en levensovertuiging en de daarmee verbonden opvattingen, zonder daarover te oordelen.
Voorwaarden;
 • Een VOG dient te worden overlegt ( wordt verzorgd)
 • Heeft geen strafblad en heeft de eigen financiële zaken op orde;
 • Is eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig want een maatje mengt zich in andermans financiële zaken;
Welke kennis/vaardigheden en persoonskenmerken heeft de vrijwilliger nodig;
 • Is bereid het Permanente Educatie Programma (PEP) te volgen, waaronder de training van drie dagen en is ook bereid om daarna geregeld te overleggen met de coördinator en collega maatjes;
 • Is bereid zich in principe minimaal twee jaar in te zetten; 
 • Heeft er geen probleem mee om een vertrouwelijke band aan te gaan met iemand in een kwetsbare positie. Het is belangrijk dat deze persoon op het maatje kan rekenen;
 • Heeft een MBO werk- en denkniveau;
 • Het beheersen van computervaardigheden, met name het kunnen gebruiken van E-mail, Microsoft Word en Excel programma’s en het thuis zijn op internet;
 • De vrijwilliger verplicht zich tot het naleven van de bevoegdheden van een SchuldHulpMaatje;
 • Heeft enig financieel/administratieve ervaring/inzichten.

 
 

 
 

Contactinformatie

Loes Veldman / Henk Hiemstra