Lid Cliëntenraad Actiezorg Thuiszorg

Lid Cliëntenraad Actiezorg Thuiszorg

De organisatie Actiezorg is onderdeel van Magentazorg en verzorgt de Thuiszorg. Zowel de Huishoudelijke hulp als de Zorg aan huis. De cliëntenraad van Actiezorg bestaat uit 5 leden en vertegenwoordigen de cliënten van de Thuiszorg.

Als lid zitting nemen in de cliëntenraad, deze vergadert eens per maand. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van de Thuiszorg. Verpleegkundigen, managers en projectleiders bezoeken met regelmaat en op verzoek van de cliëntenraad de vergaderingen. De cliëntenraad Thuiszorg volgt het beleid van Magentazorg op de voet en luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt. De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Actiezorg Thuiszorg. Elk Lid van de cliëntenraad heeft zijn/haar eigen aandachtsgebied.

De organisatie biedt de vrijwilliger een vergoeding per vergadering en reiskostenvergoeding.
Wij vragen van de vrijwilliger:

  • Ervaring of affiniteit met de zorg.
  • Beleidsstukken kunnen lezen.
  • Kunnen sparren met bestuurders en medewerkers.
  • Kritisch durven zijn.
  • Gezellig kunnen vergaderen.

Ervaring met de Thuiszorg (als cliënt, mantelzorger of familielid is een pré) Maar overige zorgervaring is ook van harte welkom.
 

Contactinformatie