Surveillant

Surveillanten lopen of fietsen af en toe in hun eigen wijk, in tweetallen, een ronde. Dat kan wekelijks zijn, dagelijks of als het hen uitkomt.  Bijvoorbeeld als ze ‘s avonds toch al een wandeling maken met de hond, of een rondje doen met de fiets. Ze hoeven alleen maar extra goed om zich heen te kijken en melding te maken van verdachte situaties, overlopende openbare vuilnisbakken of illegaal gestort grof vuil. Ze gaan zo nodig het gesprek aan met buurtbewoners.
Kortom: het meewerken aan het leefbaar en veilig houden van de eigen wijk.
Ogen en Oren is een burgerinitiatief dat in april 2021 is gestart met steun van politie en de gemeente. Voldoende vrijwilligers zijn essentieel om daadwerkelijk te kunnen starten. Hiervoor zijn minimaal twee deelnemers in een wijk nodig.

De organisatie biedt de vrijwilliger:
Een handreiking, een training ‘Alert in de wijk’, een startbijeenkomsten een geel hesje in bruikleen met opschrift ‘Ogen en Oren’.


 

Contactinformatie