Manager Fondsenwerving

Manager Fondsenwerving

Sinds kort hebben wij er voor gekozen om de organisatie in te richten rond drie kerngebieden: operationeel management, office management en fondsenwerving. Onder deze laatste vallen het accountmanagement team en het marketingcommunicatie team die samen verantwoordelijk zijn voor de inkomsten van de stichting. Wij zoeken iemand die dit team gaat aansturen & inspireren!

Wat doe je?
Onze ideale kandidaat gaat aan de slag met de volgende punten:

 • Op basis van de door het bestuur geformuleerde koers, plannen maken met de teams om de inkomsten voor de stichting op het gewenste peil te brengen en te houden;
 • De teams op effectieve en efficiënte wijze aansturen en ondersteunen, zodat zij hun taken kunnen uitvoeren;
 • Aanspreekpunt zijn voor de teams, maar ook sollicitatie- en evaluatiegesprekken voeren en teamoverleg initiëren en faciliteren;
 • Fungeren als spin-in-het-web tussen de teams en de rest van de organisatie;
 • Het accountmanagement team inhoudelijk ondersteunen bij grote, belangrijke samenwerkingen met bedrijven, gemeenten en fondsen en campagnes richting particulieren (donateurs) en o.a. serviceclubs;
 • Aanspreekpunt zijn voor de externe fondsenwerver
Als Manager Fondsenwerving ben je lid van het Management Team.

Eigenschappen die je meebrengt:
 • Je denkt in kansen, niet in problemen. Je ziet (commerciële) kansen voor samenwerking en pakt deze. Waar je uitdagingen tegenkomt, pak je die oplossingsgericht beet;
 • Je bent positief ingesteld en laat je niet uit het veld slaan bij tegenslag;
 • Je bent een kei in overzicht houden en je kan goed plannen en organiseren;
 • Verbinden, motiveren, enthousiasmeren en open communiceren zijn termen die je op het lijf geschreven zijn;
 • Je bent minimaal 4 uur per week beschikbaar, bij voorkeur verdeeld over een aantal dagen in de week. Dit uiteraard in goed onderling overleg;
 • Je bent werkzaam op ons kantoor in Heerhugowaard, maar kunt ook deels vanuit huis werken. Ook dit gaat in onderling overleg.

Contactinformatie