Leger des Heils

Leger des Heils

Wij bieden een integraal hulpaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. De toegang tot de zorg is laagdrempelig van karakter, sluit aan bij de (zorg)vragen van de individuele gebruiker en is gericht op de totale mens, zijn/haar familie, zijn/haar omgeving en zijn/haar welzijn. Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons op wo middag voor min. 3 uur per week wil ondersteunen op onze kidsclub. De taken bestaan uit het ontvangen van de kinderen en ouders en begeleiden van de kinderen. In overleg kunnen nieuwe activiteiten worden opgezet en begeleid.

Contactinformatie