Maatje laatste levensfase

Maatje laatste levensfase

De vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg geven aanvullende hulp in de vorm van: tijd, aandacht en emotionele betrokkenheid. Uitgangspunt is 'laat mensen niet in eenzaamheid sterven'. De goed opgeleide vrijwilligers palliatieve terminale zorg zijn present, waar ook en voor wie ook! 'Er zijn' is de kracht van deze vrijwilligers. De inzet en aanwezigheid deze vrijwilligers draagt in grote mate bij aan het gevoel van de zieke, dat hij of zij er mag zijn.

Wilt u meer weten? Bel Ria Vink 06 24788210.

Contactinformatie

Ria Vink