Leden Cliëntenraad Halte werk

Leden Cliëntenraad Halte werk

Haltewerk is de gezamelijke sociale dienst van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Doel van de clientenraad is gevraagd en ongevraagd advies te geven bij besluitvorming.

De samenstelling van de clientenraad bestaat uit 7 leden, en zoveel mogelijk een afspiegeling van personen die bij de uitvoering van de Particiepatiewet betrokken zijn. Voor de profielschets, werkwijze en de sollicitatieprocedure  zie de website van Haltewerk.

solliciteren uiterlijk 5 maart 2019

Contactinformatie