Tussenschoolse opvang/lunch

Tussenschoolse opvang/lunch

 De TSO wordt georganiseerd met de hulp van een groep enthousiaste vrijwillige medewerkers die de kinderen opvangt, met hen eet en zich actief met ze bezighoudt. De TSO vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en speelt zich af in groepsverband binnen de school.
In overleg word je per dag tussen 11.45 en 13.00 uur ingezet; minimaal één tot maximaal vier keer per week. In de schoolvakanties is er geen TSO.

De werkzaamheden
• Je helpt mee om het pedagogisch klimaat binnen de TSO vorm te geven
• Je zorgt er voor dat de kinderen in een gezellige en ontspannen sfeer     kunnen eten
• Tijdens de TSO ben je actief bezig met de kinderen: je luistert en praat met     ze, knutselt, doet spelletjes of bent op andere wijze met ze bezig
• Je ben een aanspreekpunt voor de kinderen tijdens de TSO
• Je helpt alle voorkomende werkzaamheden mede te organiseren
  Jouw profiel
• Je bent positief en enthousiast
• Je biedt kinderen een luisterend oor
• Je vindt het een uitdaging om de TSO op een ontspannen wijze te laten     verlopen
• Je werkt graag met mensen en kinderen (in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar) in het algemeen
• Je vindt het leuk om in een team te werken
• Je hebt een positieve kijk op de kinderopvang

Ons aanbod
• Een dynamische organisatie die vrijwilligerswerk een warm hart toe draagt
• Een onkostenvergoeding van € 10 per keer.

Contactinformatie