Mentor

Mentor

Stichting Mentorschap NW&Midden zoekt vrijwillige mentoren
Als mentor ben je de wettelijk vertegenwoordiger voor mensen met een beperking die zichzelf (tijdelijk) niet goed kunnen vertegenwoordigen.

 Als mentor bezoek je de cliënt in zijn eigen omgeving. Dat kan in een thuissituatie of binnen een instelling zijn. Daarnaast kan het voorkomen dat je als mentor samen met de cliënt instanties/ziekenhuizen bezoek.

Elke vrijwillige mentor start met een basistraining, waarin we ingaan op het mentorschap, taken en bevoegdheden, Wet- en regelgeving, ethiek en communicatie. Daarnaast bieden we gedurende het jaar diverse bijscholingsmiddagen/avonden. Ten slotte organiseren we drie maal per jaar intervisie sessies in ons hele werkgebied.

Een mentor heeft de volgende vaardigheden nodig:
• Goed contact kunnen leggen;
• Goed kunnen signaleren en beoordelen;
• Steunen en praktisch en doelgericht handelen;
• Assertief zijn;
• Integer zijn;
• Betrokken zijn en de juiste afstand kunnen houden.

Kennis van de gezondheidszorg is een pré, maar niet per definitie noodzakelijk. Tijdens de trainingen krijgt de mentor genoeg informatie hierover.

Voorwaarden
• VOG
• De mentoren werken via een mandatering onder supervisie van de   stichting.
• Geheimhoudigsplicht.
• Mentor houdt een logboek bij via een digitaal systeem
• 1 x per jaar maakt de mentor een jaarverslag (format is hiervoor aanwezig,     begeleiding vanuit de stichting).Contactinformatie