Penningmeester

Penningmeester

Volleybalvereniging Ardea
Op een club van zo’n 200 leden zijn er 35 vrijwilligers actief in tal van functies. Niet alle vrijwilligers zijn ook spelende/trainende leden. Het plezier is vooral om een kleine sportclub drijvende te houden, met wat daarvoor nodig is, in samenwerking met drie andere bestuursleden.

De vrijwilligersfunctie
Penningmeesterschap of eventueel financieel administrateur

Werkzaamheden zijn de inning van contributie in twee ronden (95% incasso), bijhouden van de financiële administratie, opstellen van begroting en jaarrekening plus bespreken daarvan in de Algemene Ledenvergadering, boekencontrole in de aanloop van die ALV, subsidieverzoek met verantwoording aan de gemeente, controleren en betalen van zaalruimte en trainers (95% van het budget), wat kleinere betalingen aan lopende kosten en terugbetalingen aan leden die om gegronde reden tussentijds stoppen (enkeling). Verder een aantal malen per jaar overleg met het bestuur (vier mensen), wat we zo aangenaam mogelijk pogen te maken

Vaardigheden
basiskennis van financiële systemen en jaarrekeningen (allemaal op een eenvoudig niveau)


Contactinformatie